Inschrijven

Hieronder vind je de verkoopdocumenten. Het inschrijfformulier kon tot 29 april worden ingeleverd om mee te gaan in de loting die op 6 mei heeft plaatsgevonden. De woningen zijn allemaal toegewezen. Je kan je nog inschrijven als reservekandidaat door het ingevulde formulier in te leveren bij:

Gemeente Koggenland,

Afdeling Wonen & Ondernemen

Middenhof 2

1648 JG De Goorn

Voor vragen kan je contact opnemen met Vlieg Makelaars, Stationsplein 25 te Heerhugowaard (072-5717144 of heerhugowaard@vlieg.nl).

Voorbrief

Prijslijst

Verkoopcontracttekening

Verkoopcontracttekening (2)

Folder

Inschrijfformulier

Technische omschrijving

Reglement loting

Voorwaarden inschrijving loting

Plattegrond